Ši užduotis tinka dailės, muzikos pamokoms arba atsipalaidavimo, nusiraminimo minutėms. Kai mokiniams užduodama išklausyti ilgesnį kūrinį, minutės gali virsti

Ši užduotis padeda geriau pažinti mokinius ir jų pomėgius, todėl tinka mokslo metų pradžiai. Jai galima panaudoti betkokio dydžio popieriaus lapus, pieštukus,

Mokiniai naudodami laikraščius turi sukurti realistiškai atrodančius daiktus. Šiai pamokai reikia daug laikraščių, virvės, lipnios juostos. Mokiniai suskirstomi į grupes.

Šiai užduočiai atlikti reikia sukurti sąlygas šešėliui. Klasėje turi būti projektorius, ar lempa, kurios pagalba mokiniai sukurtų šešėlį. Mokiniai dirba porose. Ant sienos

Ši užduotis gali užimti kelias pamokas. Jos pradžioje mokiniams trumpai pristatoma mozaikos istorija. Tada jiems pasiūloma susikurti savo pačių mozaikas.

Šis projektas užima kelias pamokas, o jo pabaigoje mokinių grupės turi pristatyti išgalvoto produkto reklamą. Jie gali naudoti popierių, spalvotus žymeklius,