Šios pamokos metu mokiniai grupėmis turės pasidomėti pasirinkta ar jiems skirta istorine asmenybe. Visas naujas žinias jie turės panaudoti kurdami užuominų maišiukus. Šių užuominų maišiukų pagalba konkuruojančios grupės turės atspėti, apie kurią asmenybę yra sukurtas kiekvienas maišiukas.

Šiai užduočiai reikės popierinių maišiukų. Jei maišiukų neturite, galite naudoti įvairias dėžutes.

Pamokos eiga. Priklausomai nuo to, kiek turite laiko šiai pamokai, galite suskirstyti mokinius grupėmis ir kiekvienai grupei paskirti po istorinę asmenybę. Duokite mokiniams laiko dar kartą paskaityti vadovėlius apie jiems paskirtas asmenybes. Jei tai asmenybės, apie kurias vadovėliuose informacijos nėra daug, tada galite kiekvienai grupei pateikti po lapą faktų apie jiems skirtą asmenybę. Jei turite daugiau laiko galite kiekvienai grupei užduoti namie pasidomėti jų grupės asmenybę, tačiau svarbu, kad kitiems mokiniams jie nepasakotų, apie ką mokosi jų grupė.

Kai mokiniai perskaito jiems duotą informaciją, jie grupėse turi ruošti užuominų maišiukus ant lapelių nupiešdami ar užrašydami po vieną žodį-užuominą. Taip pat jei grupėms užduota šį darbą atlikti po pamokų, tada jie gali ne tik piešti ar atspausdinti paveikslėlius, bet ir surasti tikrus objektus tinkančius jiems skirtos asmenybės apibūdinimui.

Tik nuo mokytojo fantazijos ir turimo laiko priklauso, kaip bus atlikta ši užduotis, kai grupės jau yra paruošusios užuominų maišiukus. Grupės gali apsikeisti maišiukais, o tada eidamos po vieną grupę prie lentos traukti po vieną objektą iš maišiuko ir bandyti atspėti, kokiai istorinei asmenybei tinka šis objektas. Galima grupėmis apsikeisti maišiukus, o tada grupė, greičiausiai peržiūrėjusi visus objektus ir atspėjusi asmenybę, pakelia ranką. Jei ši grupė atsako teisingai, ji laimi. Kitos grupės toliau bando atspėti jiems atitekusius užuominų maišiukus.

Kad mokiniams būtų aiškiau, kaip paruošti užuominų maišiukus, mokytojas gali paruošti vieną pats ir pamokos pradžioje pademonstruoti, ką į jį galima įdėti. Pavyzdžiui, jei mokytojas ruoštų užuominų maišiuką apie Nobelio premijos laureatą Albertą Einšteiną, užuominų maišiuke galėtų būti tokie objektai:

Vokietijos vėliavėlė (gimė Vokietijoje);

E=mc2 formulė;

specialioji reliatyvumo teorija – parašytas terminas;

genijus – Alberto Einšteino vardas tapatinamas su genijumi.

Susivėlusių plaukų piešinukas – Albertas Einšteinas atpažįstamas iš garsiosios nuotraukos pasišiaušusiais plaukais.

 

Po pamokos su mokiniais diskutuokite, ką naujo jie išmoko, kurios užuominos buvo sunkiausios/lengviausios/linksmiausios ir t.t.