Pakartojimo pamokos su klausimais ir atsakymais yra nuobodžios, nemotyvuojančios aktyviai dalyvauti ir todėl dažniausiai mažai naudingos. Tam, kad kartoti išmoktą

Šis žaidimas tinka istorijos pamokos pradžiai. Mokytojas mokiniams pasako atsakymą-žodį, o mokiniai turi pasakyti teisingą klausimą, kurio atsakymas būtų tas

Vidury klasės nutiesiama linija, vienoje jos pusėje pažymima „tiesa“, o kitoje – „melas“. Mokytojas pasako teiginį iš išmoktos pamokos ar temos, ir mokiniai turi

Geras būdas pakartoti išmoktą temą. Šiam žaidimui reikia popieriaus lapukų arba kortelių. Vienos kortelės apačioje užrašomas klausimas, o atsakymas į tą klausimą

Mokytojas arba parinktas mokinys sugalvoja vieną įvykį, istorinę asmenybę, vietą. Likę mokiniai gali paklausti 20 Taip ir Ne klausimų, tam, kad išsiaiškintų pasirinktą asmenybę, įvykį ar vietą.

 

Šis pratimas yra greitas būdas patikrinti, ar mokiniai išmoko praėjusios pamokos temą, arba patikrinti, kiek jie žino apie naują temą. Mokytojas ant lentos užrašo