Padaryk daugybę kortelių, ant jų užrašyk įdomias temas: meilė, pavydas, pinigai, rūkymas, klonavimas, mirties bausmė. Kiekvienas mokinys išsitraukia po kortelę.

Šis žaidimas labai tinka labiau pažengusiems ar temą puikiai mokantiems mokiniams. Klasės mokiniai padalinami į dvi komandas. Iš kiekvienos komandos

Šis žaidimas naudojamas, kai reikia susipažinti su klasės mokiniais, pirmą mokslo metų dieną. Mokytojas pasiima tualetinio popieriaus ritinėlį ir atsiplėšia kelis

Šis žaidimas puikiai tinka norint pakartoti išmoktą temą ar išmoktus namų darbus. Žaidimo pradžioje klasės mokiniai suskirstomi į dvi komandas. Žaidimui reikia kibiro

Parašyk savo vardą ant lentos, bet pasistenk rašyti nei per didelėmis, nei per mažomis raidėmis (ant lentos turės tilpti visų mokinių vardai). Tada visi mokiniai iš eilės