Šis žaidimas labai tinka labiau pažengusiems ar temą puikiai mokantiems mokiniams. Klasės mokiniai padalinami į dvi komandas. Iš kiekvienos komandos

pakviečiame po vieną mokinį ateiti į klasės priekį ir atsistoti nugara į lentą. Tada mokytojas ant lentos nupiešia ar parašo daiktą, veiksmą ar kt. Abi komandos turi kuo greičiau paaiškinti savo komandos nariui apie žodį, tačiau negali jo panaudoti. Pirmasis mokinys, atspėjęs ant lentos parašytą ar nupieštą žodį, laimi tašką savo komandai.