Šis žaidimas puikiai tinka norint pakartoti išmoktą temą ar išmoktus namų darbus. Žaidimo pradžioje klasės mokiniai suskirstomi į dvi komandas. Žaidimui reikia kibiro
ir minkšto kamuoliuko. Ant grindų nupiešiamos (priklijuojamos) linijos, ties kuriomis yra nurodyti taškai (10, 20, 30). Daugiau taškų rašoma toliau nuo kibiro esančioms linijoms. Žaidimo metu iš vienos komandos pakviečiamas mokinys. Jam užduodamas klausimas, jei jis atsako teisingai, mokinys gali atsistoti ties ta linija, kiek taškų jis bandys gauti, ir tada meta kamuoliuką į kibirą. Jei pateiko, jo komanda gauna pasirinktą taškų skaičių. Žaidžiama tol, kol visi mokiniai pabandė pelnyti taškų komandai. Žaidimas „Taškai kibile“ puikiai tinka pakartojant žodžius, geografijos pamokas ir kt.