Šis žaidimas puikiai tinka apšilimui pamokos pradžioje, o tuo pačiu tikslingai jį panaudojus galima atskleisti ir daug naudingos informacijos apie mokinius. Pakviesk

mokinius į klasės vidurį. Tada sakyk: „Jei tau labiau patinka žiguliai eikite į klasės dešinę, jei labiau patinka audi, eikote į klasės kairę“. Kai mokiniai susiskirsto, liepkite jiems pasižiūrėti, kuriems mokiniams patinka tie patys dalykai. Šis žaidimas kartojamas keletą kartų su skirtingais daiktais: žiema – vasara, knyga – filmas, muilo opera – filmukas, pica – kepsnys ir t.t.