Suskirstyk mokinius į grupes po 8-10 mokinių. Pirmas mokinys grupėje pradeda užduotį sakydamas: „Vakar aš nuėjau į parduotuvę ir nusipirkau saldainių.“ Tada kitas

mokinys pakartoja tą patį ir prideda dar vieną pirkinį: „Vakar aš nuėjau į parduotuvę ir nusipirkau saldainių ir bananų.“ Taip kartoja ir prikuria kiekvienas mokinys. Mokiniai turi susikaupti, kad galėtų tiksliai pakartoti visus pirkinius. Šis žaidimas puikiai tinka užsienio kalbos pamokai.