Šiam pratimui mokytojas turi paruošti kiekvienam mokiniui po lapą. Ant jo yra užrašyta tiek sakinių, kiek mokinių dalyvauja užsiėmime. Tai atrodo taip:

Atrask, kas...
... mėgsta žvejoti;
... turi du brolius;
... lanko muzikos mokyklą;
... moka važiuoti dviračiu.

Kai mokiniai yra pasiruošę, mokytojas jiems leidžia vaikščioti po klasę ir bandyti sužinoti, kuris sakinys yra apie kurį mokinį. Laimi tas, kuris pirmas atsako į visus klausimus. Šis pratimas puikiai tinka, kai reikia susipažinti su naujais klasės draugais metų pradžioje. Jei šį pratimą mokytojas naudoja užsienio kalbos pamokoje, jo eigoje jis turėtų stebėti, ar visi mokiniai stengiasi naudoti tik užsienio kalbą, ir jei reikia pagalbos, pasufleruoti reikiamus žodžius.