Prieš šį pratimą mokytojas kiekvienam mokiniui duoda po popieriaus lapą ir prašo ant jo užrašyti po tris sakinius apie save. Du sakiniai turi būti teisybė, o vienas –

melas. Kai visi mokiniai baigia rašyti, mokytojas leidžia jiems vaikščioti po klasę ir kalbėti bandant išsiaiškinti, kurie teiginiai yra teisingi, o kurie ne. Šitas pratimas puikiai tinka užsienio kalbos pamokoje ir metų pradžioje, kai mokiniai susipažįsta su naujais klasės draugais arba pasakoja apie prabėgusias vasaros atostogas.