Vienas mokinys (savanoris arba paskirtas mokytojo) ateina prie lentos ir pradeda piešti piešnį. Kiti mokiniai turi atspėti, ką piešia mokinys, kol piešinys dar nebaigtas.

Mokinys, kuris pirmasis atspėjo, ateina prie lentos ir piešia kitą piešinį. Šis žaidimas puikiai tinka pamokos pradžioje, kai yra kartojami praėjusią pamoką išmokti žodžiai, arba tiesiog kaip pratimas, kuris pamokos pradžioje padeda atkreipti mokinių dėmesį ir juos nuraminti, paruošti darbui.