Šitas žaidimas yra labiau skirtas atsipalaidavimui nei pasiruošimui pamokai. Šis žaidimas susideda iš keturių veiksmų: Delnų trynimas, Spragsėjimas pirštais: dešine,

kaire, dešine, Ploti rankomis į kelius, Trypsėti kojomis. Visi mokiniai sustoja ratu. Išrenkamas vienas mokinys, kuris pradės žaidimą, o toliau mokiniai viską darys pagal laikrodžio rodyklę. Pirmasis mokinys pradeda trinti delnais, tada kitas mokinys einantis pagal laikrodžio rodyklę daro tą patį. Tada garsas vis stiprėja, nes prisideda vis daugiau mokinių. Tačiau kitas mokinys gali prisidėti tik po to, kai kitas mokinys jau atlieka tą veiksmą. Kai visi mokiniai jau atlieka pirmajį veiksmą pradėjęs mokinys toliau pradeda spragsėti pirštais. Visi mokiniai po vieną pagal laikrodžio rodyklę paseka jo pavyzdžiu. Po rato daromas trečias, o po to ir ketvirtas veiksmas. Kai jau visi veiksmai būna atlikti, pradėjusysis savo nuožiūra pasirenka, kuriuos iš jų pakartoti dar kartą.