Padaryk daugybę kortelių, ant jų užrašyk įdomias temas: meilė, pavydas, pinigai, rūkymas, klonavimas, mirties bausmė. Kiekvienas mokinys išsitraukia po kortelę.

Tada kiekvienas mokinys trumpai turės pasisakyti ta tema, kurios kortelę jis/ji ištraukė. Leisk išreikšti mokiniams savo nuomonę, net jei dabar ir nėra jų eilė. Šio žaidimo tikslas yra išjudinti mokinius ir juos prakalbinti. Jei tinkamai parinksi įdomias temas, visi mokiniai noriai išreikš savo nuomonę.