Šis žaidimas puikiai tinka apšilimui pamokos pradžioje, o tuo pačiu tikslingai jį panaudojus galima atskleisti ir daug naudingos informacijos apie mokinius. Pakviesk

Prieš šį pratimą mokytojas kiekvienam mokiniui duoda po popieriaus lapą ir prašo ant jo užrašyti po tris sakinius apie save. Du sakiniai turi būti teisybė, o vienas –

Suskirstyk mokinius į grupes po 8-10 mokinių. Pirmas mokinys grupėje pradeda užduotį sakydamas: „Vakar aš nuėjau į parduotuvę ir nusipirkau saldainių.“ Tada kitas

Vienas mokinys (savanoris arba paskirtas mokytojo) ateina prie lentos ir pradeda piešti piešnį. Kiti mokiniai turi atspėti, ką piešia mokinys, kol piešinys dar nebaigtas.

Šiam pratimui mokytojas turi paruošti kiekvienam mokiniui po lapą. Ant jo yra užrašyta tiek sakinių, kiek mokinių dalyvauja užsiėmime. Tai atrodo taip:

Šitas žaidimas yra labiau skirtas atsipalaidavimui nei pasiruošimui pamokai. Šis žaidimas susideda iš keturių veiksmų: Delnų trynimas, Spragsėjimas pirštais: dešine,